Extra Krediet van Bijna 8 Ton voor Verbouwing Dorpshuis Soesterberg

3 maanden geleden gepubliceerd

Het Dorpshuis op het Den Berghplein in Soesterberg heeft bijna achthonderdduizend euro extra krediet nodig voor de verbouwing van de Plint. Deze extra kredietbehoefte komt na langdurige discussies en besluitvorming in de gemeenteraad over de realisatie van het Sociaal Cultureel Centrum Soesterberg (SCCS).

Van Oorspronkelijke Krediet naar Extra Krediet

Het oorspronkelijke besluit van de gemeenteraad op 20 april 2023 maakte de realisatie van het SCCS op het Den Berghplein mogelijk. De raad stemde toen in met een budget van € 1.450.000. Echter, na het indienen van offertes door twee (lokale) aannemers, blijkt het beschikbare krediet ruimschoots te worden overschreden.

De gemeenteraad staat nu voor de moeilijke beslissing om een extra krediet van € 786.500 toe te kennen. Dit zou het totale benodigde krediet op € 2.236.500 brengen. Het niet goedkeuren van deze kredietaanvraag zou betekenen dat het SCCS niet gerealiseerd kan worden.

Gevolgen van Niet-Realisatie SCCS

Dit zou grote gevolgen hebben voor stakeholders zoals de bibliotheek van Kunsthuis Idea en de stichting Welzijn Ouderen Soesterberg (SWOS). Deze organisaties hebben hun huidige huur al opgezegd en zouden op 1 juli deze zomer op straat komen te staan. Ook voor de gemeenschap van Soesterberg zou dit betekenen dat het langverwachte dorpshuis mogelijk langer in de steigers blijft.

Nieuwe Exploitatie Regels

Het college van Soest stelt ook nieuwe regels voor over de verantwoordelijkheid van de toekomstige exploitatie. De exploitatiesubsidie zal niet meer worden toegekend aan de stichting Dorpshuis De Linde, maar aan Kunsthuis Idea, dat volgens de gemeentelijke stukken ook de hoofdhuurder wordt van het nieuwe culturele onderkomen.

Reactie van Stichting Dorpshuis De Linde

Paul Klein van de stichting Dorpshuis De Linde reageerde dat Dorpshuis De Linde hoe dan ook een belangrijke rol zal blijven spelen.

Deuren Open op 1 Juli?

Ondanks de uitdagingen en mogelijke veranderingen, blijft het doel om een bruisend cultureel ontmoetingscentrum te worden voor de inwoners van Soesterberg. Met Kunsthuis Idea als mogelijke hoofdhuurder en de samenwerking tussen SWOS, Dorpshuis De Linde en stichting Balans, hoopt het nieuwe centrum voor 1 juli haar deuren te openen voor de gemeenschap van Soesterberg, mits de gemeenteraad unaniem akkoord gaat met het extra krediet.

Beslissende Raadsvergadering

De gemeenteraad zal komende donderdag een belangrijke discussie aangaan die van invloed zal zijn op de toekomst van het Dorpshuis en de culturele voorzieningen in Soesterberg. Deze discussie zal bepalen of het extra krediet wordt toegekend, een noodzakelijke stap voor de realisatie van het nieuwe culturele centrum.